program do przedmiarów miara pro

Miara Pro to program przeznaczony dla osób pracujących z dokumentacją projektową przy robotach budowlanych. Na podstawie dokumentacji projektowej jest tworzony przedmiar robót i właśnie ku temu służy program Miara Pro – do wsparcia przedmiarowania.

Co to takiego jest przedmiar robót? Jest to dokument, który określa ile robót należy wykonać i dodatkowo zawiera szczegółowe opisy wykonywanych prac. Przedmiar jest dokumentem koniecznym do prowadzenia inwestycji, to na jego podstawie m.in. przygotowuje się kosztorysy dla inwestycji. Przedmiar  ma formę tabeli w której w kolejnych kolumnach są wypisane informacje o robotach, o jednostce miar o ilościach tych jednostek itp. Należy pamiętać, że przedmiar powinien być przygotowywany w ciągu technologicznym czyli różne roboty powinny być w nim zapisane w takiej kolejności w jakiej są potem wykonywane na placu budowy.

Miara Pro to program, który ułatwia zrobienie tego dokumentu zbierając odpowiednie informacje o ilościach robót z dostępnych rysunków technicznych wchodzących w skład dokumentacji projektowej. Można w programie zliczać długości, powierzchnie, ilości itp. informacje dotyczące ilości prac.

Warto wspomnieć, że przedmiar wykonuje się przed pracą i jest to dokument będący podstawą późniejszych działań. Funkcjonuje też pojęcie obmiaru, które też dotyczy ilości wykonywanych prac, ale obmiar liczy się już po ich wykonaniu, a nie na podstawie projektu.