Programy kosztorysowe

Być jak najlepszym w robieniu czegoś to też zasługa posiadania odpowiedniego zaplecza narzędzi do wykonywania swojej pracy. Bo biorąc za przykład, chociażby najsilniejszy drwal, mający tępą siekierę cudów nie zdziała. Tak samo jest w firmach budowlanych, oprócz narzędzi i sprzętu, którym posługiwać się będą na budowie bardzo ważne jest zaplecze i przygotowanie. Aby nie dopuścić do błędów w obliczeniach, w szacowaniu zysku i poniesionych nakładów powinno się posługiwać odpowiednim do tego programem kosztorysowym.  Na rynku dostępnych jest kilkanaście dedykowanych rozwiązań – najpopularniejsze to chyba Norma i ZUZIA. Jak dobrać idealny programy kosztorysowe, tego nikt nie wie. Są zwolennicy również i zwykłych kalkulacji w excelu – jednak tutaj ostrożnie z tematem, bo w tym przypadku najczęściej może dojść do pomyłek. Jak się okazuje kiedy ma się już program do kosztorysowania można dokupić inne równie przydatne narzędzia: i tak na przykład: program do przedmiarowania, program typu CAD współpracujący, program umożliwiający eksporty kosztorysów do innych programów i co bardzo przydatne można wykorzystać dostępne bazy zawierające ceny produktów i usług: INTERCENBUD lub Sekocenbud.

Norma Pro

Programy kosztorysowe z serii Norma to popularne rozwiązanie skierowane do firm budowlanych, które chcą bądź muszą mieć możliwość przygotowywania ofert w formie kosztorysów. Seria Norma już od wielu lat wspomaga kosztorysantów w tworzeniu wycen inwestycji, ułatwiając stworzenie porządnego dokumentu.

Norma to nazwa pełnej gamy programów – wśród nich największą popularnością cieszy się Norma Pro, która łączy w sobie przystępną cenę, bogatą funkcjonalność i spore możliwości. Z pomocą Normy Pro użytkownik będzie w stanie przygotować kosztorys w kalkulacji szczegółowej i uproszczonej. Program współpracuje z różnymi dostępnymi na rynku cennikami robót budowlanych zarówno cennikami cen jednostkowych jak i cennikami nakładów RMS.

Programy kosztorysowe Norma to też łatwe uzupełnianie dokumentu kosztorysowego kolejnymi pozycjami pobieranymi bezpośrednio z katalogów KNR. Pełna baza katalogów jest dostępna w programie w wersji elektronicznej – katalogi można przeglądać i wybierać z nich normatywy dla prac koniecznych do wykonania w ramach projektu. Oznacza to, że nie ma konieczności posiadania tych wydawnictw w wersji papierowej na półce, bo program już ma je wszystkie zapisane w swojej pamięci.

Program kosztorysowy Norma Pro to oczywiście też pewne zaawansowane funkcje pracy z kosztorysami. To możliwość bardzo szczegółowej rozpiski ilości robót w książce przedmiarów/obmiarów, możliwość sprawdzania poprawności dokumentów, możliwość porównywania dwóch wycen ze sobą i wiele innych.

Ze względu na bogactwo możliwości programu warto zaprosić przyszłych użytkowników na szkolenia z kosztorysowania w Normie Pro organizowane przez firmę KOMAKO Akademia już od ponad 10 lat.

program do przedmiarów miara pro

Miara Pro to program przeznaczony dla osób pracujących z dokumentacją projektową przy robotach budowlanych. Na podstawie dokumentacji projektowej jest tworzony przedmiar robót i właśnie ku temu służy program Miara Pro – do wsparcia przedmiarowania.

Co to takiego jest przedmiar robót? Jest to dokument, który określa ile robót należy wykonać i dodatkowo zawiera szczegółowe opisy wykonywanych prac. Przedmiar jest dokumentem koniecznym do prowadzenia inwestycji, to na jego podstawie m.in. przygotowuje się kosztorysy dla inwestycji. Przedmiar  ma formę tabeli w której w kolejnych kolumnach są wypisane informacje o robotach, o jednostce miar o ilościach tych jednostek itp. Należy pamiętać, że przedmiar powinien być przygotowywany w ciągu technologicznym czyli różne roboty powinny być w nim zapisane w takiej kolejności w jakiej są potem wykonywane na placu budowy.

Miara Pro to program, który ułatwia zrobienie tego dokumentu zbierając odpowiednie informacje o ilościach robót z dostępnych rysunków technicznych wchodzących w skład dokumentacji projektowej. Można w programie zliczać długości, powierzchnie, ilości itp. informacje dotyczące ilości prac.

Warto wspomnieć, że przedmiar wykonuje się przed pracą i jest to dokument będący podstawą późniejszych działań. Funkcjonuje też pojęcie obmiaru, które też dotyczy ilości wykonywanych prac, ale obmiar liczy się już po ich wykonaniu, a nie na podstawie projektu.