Kosztorys jako podstawa inwestycji

Prowadzenie inwestycji budowlanych wiąże się z wieloma ryzykami, a branża nieprzypadkowo uważana jest za trudną. Mnogość niebezpieczeństw czyhających na wykonawców powoduje, że musza oni planować roboty i inwestycje wyjątkowo uważnie i szczegółowo. Jednym z kroków dobrego planowania jest przygotowanie kosztorysu szczegółowego, który da nam wiedzę nie tylko o kosztach ponoszonych w trakcie realizacji inwestycji, ale tez o materiałach i ich ilościach potrzebnych do pracy czy sprzętach, wykorzystywanych w czasie robót.

Dobry kosztorys wykonawcy to podstawa do dalszych działań związanych z procesem inwestycyjnym tj. do zrobienia harmonogramu prac. Harmonogram określi dodatkowo terminy w jakich prace będą się odbywać oraz pozwolą w bardziej dokładny sposób śledzić rozkład kosztów w ujęciu czasowym. Nowoczesne programy do harmonogramowania takie jak Microsoft Project  z dodatkiem ENOKO umożliwiają bardzo szczegółową analizę inwestycji i reagowanie na wszelkie trudności mogące w trakcie jej realizacji wyniknąć.