Cenniki cen jednostkowych i zasobów

Kosztorysanci przygotowujący wyceny robót bazują na różnych cennikach, zależnie od potrzeb i rodzaju kosztorysu, który wykonują. Na rynku znajdziemy gamę cenników różnych producentów, które z powodzeniem mogą nas wspomóc w żmudnym procesie wyceny inwestycji budowlanej, szczególnie, że współczesne cenniki są publikowane również w wersjach elektronicznych, kompatybilnych z programami kosztorysowymi takimi jak Norma czy Zuzia.

Rozróżniamy dwa głównie typy kosztorysów – sporządzane w kalkulacji szczegółowej i sporządzane w kalkulacji uproszczonej. Nie wchodząc w szczegóły kosztorysy uproszczone bazują na gotowych cenach jednostkowych robót (np. cena za wymurowanie m2 ściany z cegieł), a kosztorysy uproszczone opierają się o ceny robocizny materiałów i sprzętów. Wybierając odpowiedni cennik warto wiedzieć jak zamierzamy wyliczać wartość prac, aby uniknąć problemów. Wszyscy najważniejsi wydawcy cenników publikują swoje ceny właśnie z podziałem na cenniki cen jednostkowych i cenniki zasobów. Wśród najpopularniejszych cenników wykorzystywanych w polskim światku kosztorysowym znajdujemy m.in.:

  • Sekocenbud –chyba najpopularniejsze bazy cen,
  • Intercenbud – wygodna baza dostępna przez internet,
  • Orgbud – również popularne wydawnictwo cenowe.

Warto zapoznać się z formą każdego z tych wydawnictw i wybrać najbardziej odpowiedni do swoich potrzeb.

Kosztorys jako podstawa inwestycji

Prowadzenie inwestycji budowlanych wiąże się z wieloma ryzykami, a branża nieprzypadkowo uważana jest za trudną. Mnogość niebezpieczeństw czyhających na wykonawców powoduje, że musza oni planować roboty i inwestycje wyjątkowo uważnie i szczegółowo. Jednym z kroków dobrego planowania jest przygotowanie kosztorysu szczegółowego, który da nam wiedzę nie tylko o kosztach ponoszonych w trakcie realizacji inwestycji, ale tez o materiałach i ich ilościach potrzebnych do pracy czy sprzętach, wykorzystywanych w czasie robót.

Dobry kosztorys wykonawcy to podstawa do dalszych działań związanych z procesem inwestycyjnym tj. do zrobienia harmonogramu prac. Harmonogram określi dodatkowo terminy w jakich prace będą się odbywać oraz pozwolą w bardziej dokładny sposób śledzić rozkład kosztów w ujęciu czasowym. Nowoczesne programy do harmonogramowania takie jak Microsoft Project  z dodatkiem ENOKO umożliwiają bardzo szczegółową analizę inwestycji i reagowanie na wszelkie trudności mogące w trakcie jej realizacji wyniknąć.